wersja polska deutsch version

Projekt pn. „Znaczenie udostępniania kopii cyfrowych regionalnych zbiorów bibliotecznych w Sieci”

Celem projektu jest zapoznanie się ze stanem aktualnej wiedzy z zakresu digitalizacji dokumentów piśmienniczych. Nastąpi to podczas jednodniowej polsko-niemieckiej konferencji na temat cyfryzacji zasobów bibliotek, archiwów i muzeów. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi i niemieckimi specjalistami w zakresie dyskretyzacji dokumentów, w szczególności z obszaru historycznego Pomorza. Podczas obrad uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z profesjonalnym sprzętem do digitalizacji, oprogramowaniem wykorzystywanym do budowy i zarządzania biblioteką cyfrową oraz prawami autorskimi i wynikającymi z nich ograniczeniami w możliwościach upowszechniania zbiorów w wirtualnej bibliotece. Konferencja pozwoliła pracownikom instytucji partnerskich na nawiązanie kontaktów z ekspertami, które mogą być zaczątkiem dalszej współpracy w zakresie zabezpieczania dziedzictwa kulturowego polskiego i niemieckiego obszaru Euroregionu Pomerania.

więcej...


Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania).